Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Yantra: a story of revenge

Tags: giáo dục, tìm đường, giáng sinh, bạo lực, đánh bom, ô tô, quân đội, tên lửa, hành động, phiêu lưu


Avenge your clan by killing the shadow demons that burned your village to the ground.
Chỉ dẫn:
Arrow left/right- To move left/right.
Arrow up- To jump.
Arrow down- To teleport(use chakra).
A- To throw shuriken.
S- To punch.(replenish chakra every hit)
Q- To heal.(you must buy this skill)
W- Perfrom Jutsu(uses a lot of chakra)
1-5 keys- Select Jutsu to perform, purchase more jutsu using gained skill points.
Avenge your clan by killing the shadow demons that burned your village to the ground.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất