Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)
 

Game Vua Arthur 2

Tags: chiến thuật, dàn trận, hành động


VÀO THỜI GIAN NÀY VUA ARTHUR ĐÃ GIÀ NHƯNG NHIỆT HUYẾT CỦA ÔNG KHÔNG GIẢM ĐI MÀ CONG TĂNG LÊN RẤT NHIỀU. ÔNG MUỐN MỞ MANG BỜ CÕI, MUỐN CHIẾN ĐẤU VỚI NHỮNG NGƯỜI THẬT MẠNH, NHỮNG ĐỘI QUÂN HÙNG DŨNG. BẠN CÓ MUỐN MỘT LẦN NỮA LÀM QUÂN SƯ CHO VUA ARTHUR KHÔNG?ĐÂY LÀ MỘT TRÒ CHƠI GAME FLASH VỀ THỂ LOẠI DÀN TRẬN CHIẾN THUẬT  ĐƯỢC NHIỀU BẠN QUAN TÂM TẠI GAMEVH.COM

Vào thời gian này Vua Arthur đã già nhưng nhiệt huyết của ông không giảm đi mà cong tăng lên rất nhiều. Ông muốn mở mang bờ cõi, muốn chiến đấu với những người thật mạnh, những đội quân hùng dũng. Bạn có muốn một lần nữa làm quân sư cho Vua Arthur không?

Dùng chơi game


Save your kingdom, Arthur! Create an army to conquer the evil warlords. There are 10 lands to defeat.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất