Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Traffic Madness Waterways

Tags: dua xe, quản lý, xe hơi, bạn gái


Manage the vehicles on the road, and the boats on the water. Lift and lower bridges, and more. This game is played with mouse only.
Quản Lý Các Phương Tiện Trên đường, Và Các Tàu Thuyền Trên Mặt Nước.
Master the roads where sea and street meet, if you can take the traffic heat.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất