Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Tiny RPG

Tags: hanh dong, danh nhau, chữa cháy, hành động, phiêu lưu, quái vật


Progress through the RPG as you buy increasingly powerful weapons and armor to take on enemies. This game is played with mouse only.
Tiến Bộ Thông Qua Các Rpg Như Bạn Mua Vũ Khí Ngày Càng Mạnh Mẽ Và áo Giáp để đưa Vào Kẻ Thù .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất