Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Tiêu diệt chim Cánh Cụt

Tags: hanh dong, danh nhau, ban sung, tương tác, trái cây, kho báu, quân đội, nảy bật, xếp hình, đi bàn, băng giá, bắn súng, chim cánh cụt, chữa cháy, hành động, thể thao


NỘI DUNG: BẮN SÚNG
I know its June but we still need to save Christmas from the attacking penguins. Use mouse to aim and shoot.
Tháng Sáu Của Nó Nhưng Chúng Tôi Vẫn Cần Phải Lưu Giáng Sinh Từ Những Chú Chim Cánh Cụt Tấn Công .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất