Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Tiêu Diệt Xác Sống

Tags: chien thuat, ban sung, purchase equipment, hanh dong, trái cây, nhà hàng, tấn công, nảy bật, bán hàng, đánh bom, ma quỷ, bóng rổ, bắn súng, chiến lược, chiến tranh, giết chết, hành động, quân đội, phiêu lưuIntroduction game Autumn War:
You command the red units. Kill the green units. Select units by clicking on them, move them by clicking on the ground and attack enemies by clicking on them. You can attack enemies with crosshairs on them especially the ones that come in contact. Watch o
Bạn Chỉ Huy Các đơn Vị Màu đỏ.
Command your troops into battle against the zombies. You lead the red units to attack the green units. From the Navigation screen order your infantry and vehicles to attack the green units. In the Battle screen you give orders to your soldiers to attack, engage and retreat from the zombies. Don’t let the zombies pass your defeat line or its game over.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất