Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game The Unfortunate Necromancer 2

Tags: hanh dong, danh nhau, chiến đấu, hành động, quái vật, shoot em up


Shoot the enemies that surround you as you push "S" to gather items and upgrade. Use mouse to aim and shoot. S to gather Items nd upgrades.
Bắn Những Kẻ Thù Mà Bao Quanh Bạn Khi Bạn Nhấn
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất