Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game The Ningotiators

Tags: hanh dong, khiêu vũ, xe mô tô, siêu nhân, thanh kiếm, thăng bằng, chim cánh cụt, nấu ăn, đường phố, bạn gái


Introduction game The Ningotiators:
Move the Ninjette around town and beat the enemy as fast as you can. Don't let the wall touch you or you will lose!
Move the Ninjette around town and beat the enemy as fast as you can.
Chỉ dẫn:
Arrow Keys - Move.
Spacebar - Attack.
Di Chuyển Ninjette Xung Quanh Thị Trấn Và đánh Bại Các Kẻ Thù Nhanh Như Bạn Có Thể.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất