Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Teletubbies Kill

Tags: ban sung, ô tô, bóng bay, khủng bố, kinh dị, nhà hàng, chạy trốn, tìm và diệt, trượt ván, hành động


In this game you have to kill all the Teletubbies, you can use three different weapons the Sniper Rifle, Chainsaw and the Pistol. Be very quick in changing weapons. Enjoy... Left Click to use weapon, Keys 1,2,3 to change the weapon, Space bar to Reload

In this game you have to kill all the Teletubbies, you can use three different weapons the Sniper Rifle, Chainsaw and the Pistol. Be very quick in changing weapons. Enjoy...
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất