Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Tay súng Hugo

Tags: hanh dong, ban sung, bảo vệ, chụp hình, hành động, robot, phòng thủ


ĐÂY LÀ MỘT TRONG NHỮNG TRÒ CHƠI GAME FLASH VỀ THỂ LOẠI GAME BẮN SÚNG KHÁ HAY ĐƯỢC NHIỀU BẠN QUAN TÂM TẠI GAMEVH.COM. TRONG TAY SÚNG HUGO, BẠN SẼ ĐÓNG VAI MỘT TÁY SÚNG VỚI TÊN GỌI LÀ HUGO. BẠN SẼ NHẬN NHIỆM VỤ THAM GIA VÀO MỘT CUỘC CHIẾN GIỮA NGƯỜI VỚI MÁY MÓC, VÀ BẠN PHẢI BẢO VỆ MỘT CỨ ĐIỂM RẤT QUAN TRỌNG VƠI LOẠI NGƯỜI TRƯỚC SỰ TẤN CÔNG DỮ DỘI CỦA ĐOÀN QUÂN MÁY MÓC. 
A shot to the head will always kill these bots dead. Mouse - Aim & Shoot. Arrows/WASD - Move. P - Pause. Space - Sound. Headshots deal triple damage! Use the money you earn to buy upgrades.
Bị đá Vào đầu Sẽ Luôn Luôn Giết Chết Những Chương Trình .
A shot to the head will always kill these bots dead.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất