Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Target Trail

Tags: hanh dong, bắn em lên, chụp hình, hành động, thể thao, bắn súng


hit the bad guys with your cork-shooter to clear them out of town. Avoid the good guys - if you hit one you will lose time. This game is played with mouse only.
đánh Những Kẻ Xấu Với Game Bắn Súng Nút Chai Của Bạn để Xóa Chúng Ra Khỏi Thành Phố .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất