Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Tactical Assassin

Tags: hanh dong, ban sung, sniper, khủng bố, xếp hình, đánh nhau, bóng bay, nhà hàng, thanh kiếm, trực thăng, ô tô, bắn súng, bắn tỉa, cây gậy, chụp hình, giết người, hành động


You will be given objectives prior to entering a mission, simply complete each objective. There are ways to fail each mission, so be sure to carefully read the briefings for every mission. Use Mouse to fire. Other controls will be shown when ready for use.
You will be given objectives prior to entering a mission, simply complete each objective. There are ways to fail each mission, so be sure to carefully read the briefings for every mission.
Chỉ dẫn:
Dùng Mouse to fire. Other controls will be shown when ready for use.
Bạn Sẽ được Mục Tiêu Trước Khi Bước Vào Một Nhiệm Vụ , Chỉ Cần Hoàn Thành Từng Mục Tiêu.
You will be given objectives prior to entering a mission, simply complete each objective. There are ways to fail each mission, so be sure to carefully read the briefings for every mission.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất