Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Super Walkland

Tags: hanh dong, khiêu vũ, đánh nhau, trái cây, siêu nhân, quân đội, tìm đường, thăng bằng, xếp hình, hành động


The evil robot clones have stolen the globe's music and are holding it ransom. It's up to Aura to destroy the robots and return the music to the world's populace. But she needs help, and that's where you come in! Arrow keys to move around. Space bar to attack. Space bar + down arrow for special attack. Shift key to use switches.
The evil robot clones have stolen the globe's music and are holding it ransom. It's up to Aura to destroy the robots and return the music to the world's populace. But she needs help, and that's where you come in!

Các Dòng Vô Tính Robot ác đã Bị đánh Cắp Nhạc Của Thế Giới Và đang Nắm Giữ Nó đòi Tiền Chuộc.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất