Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Squid hunter

Tags: xếp hình, tương tác, chim cánh cụt, nhà hàng, xe mô tô, khủng bố, giáo dục, đánh bom, bắn em up, bắn súng, thể thao


Hit as many squid as you can in the time provided.
Chỉ dẫn:
Use Mouse to interact.
Hit Như Mực Nhiều Như Bạn Có Thể Trong Thời Gian Cung Cấp .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất