Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Spunky vs Alien

Tags: bắn súng, bắn máy bay, vui nhộn, hành động


NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH ĐANG XÂM CHIẾM NGƯỜI HÀNG XÓM. CHÚ CHÓ SPUNKY CỦA BẠN LIỀN BIẾN THÀNH MỘT CHÚ CHÓ BAY DŨNG CẢM, MẠNH MẼ, LÀ HIỆN THÂN CỦA SỰ CÔNG BẰNG CHIẾN ĐẤU VỚI BỌN CHÚNG. GIÚP SPUNKY ĐÁNH BẠI NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH, BẢO VỆ QUÊ NHÀ CỦA CHÚNG TA.ĐÂY LÀ MỘT TRÒ CHƠI GAME FLASH TƯƠNG TỰ NHƯ TRÒ BẮN MÁY BAY ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI ƯA THÍCH TẠI GAMEVH.COM. 

Người ngoài hành tinh đang xâm chiếm người hàng xóm. Chú chó Spunky của bạn liền biến thành một chú chó bay dũng cảm, mạnh mẽ, là hiện thân của sự công bằng chiến đấu với bọn chúng. Giúp Spunky đánh bại người ngoài hành tinh, bảo vệ quê nhà của chúng ta.

Sử dụng  di chuyển,  click để bắn.


Người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất, đã đến lúc siêu chó Spunky ra tay! Game bắn súng, hành động cực kỳ vui nhộn Spunky và người ngoài hành tinh!!!
Người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất, đã đến lúc siêu chó Spunky ra tay! Game bắn súng, hành động cực kỳ vui nhộn Spunky và người ngoài hành tinh!!!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất