Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Sketchbook samurai

Tags: băng giá, cô tiên, thanh kiếm, đường phố, tìm và diệt, súng đạn, trượt tuyết, nhà hàng, bạn gái, chiến đấu, cô gái, hành động, võ sĩ, thể thao


Dùng your samurai sword skills to cut up the enemies that continue to appear.

Sử Dụng Các Kỹ Năng Thanh Kiếm Samurai Của Bạn để Cắt Những Kẻ Thù đó Tiếp Tục Xuất Hiện .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất