Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Sierra 7

Tags: bắn em lên, cây gậy, chụp hình, hành động, shoot em up, thể thao, bắn súng


Một đèn Flash Shooter Người đầu Tiên Mà Chân Bạn Trong Một Cuộc Chiến Tranh Trên Toàn Thế Giới Giữa Các Công Ty Dân Quân Tư Nhân Ra Cho Bạo Lực Của Chính Phủ Nhắm Mục Tiêu Và Tàn Sát .
You are the 7th special operative in the Unit Sierra which is tasked to neutralize the militia forces with your superior skills and tactics.
A flash first person shooter that pins you in a world-wide war between private militia companies out for government-targeted violence & carnage. You are the 7th special operative in the Unit "Sierra" which is tasked to neutralize the militia forces with your superior skills & tactics.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất