Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Sát Thủ Zombie

Tags: hanh dong, shoot em up, thể thao, bắn súng


GAME SÁT THỦ ZOMBIE: GAME BẮN SÚNG CỦA GAMEVH.COM. THÀNH PHỐ ĐANG BỊ TẤN CÔNG BỞI NHỮNG CON ZOMBIE GỚM GHIẾC. BẠN HÃY TRỞ THÀNH ANH HÙNG BẰNG CÁCH HẠ GỤC CHÚNG VÀ GIẢI CỨU THẾ GIỚI. NHIỆM VỤ CỦA BẠN GIẾT THẬT NHIỀU ZOMBIE. GAME FLASH THÚ VỊ LẮM NHÉ!
Stickopolis is under attack and it is up to you living above a gun shop to do all you can to bring these zombies down and perhaps one day save the world from the horror. Mouse - Aim / Shoot. Spacebar - Reload. 0-9 - Change Weapon. Z - Use Cannon.
Stickopolis đang Bị Tấn Công Và Nó Là Bạn Sống Trên Một Cửa Hàng Súng để Làm Tất Cả Các Bạn Có Thể Mang Lại Những Thây Ma Và Có Lẽ Một Ngày Cứu Thế Giới Khỏi Kinh Hoàng .
Stickopolis is under attack and it is up to you living above a gun shop to do all you can to bring these zombies down and perhaps one day save the world from the horror.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất