Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Sao trời 2

Tags: băng giá, khiêu vũ, chế nhạo, khủng bố, xe tải, vẽ tranh, giáo dục, đánh nhau, hành tinh, không gian, phiêu lưu, thu thập, trở ngại, vui vẻ, hành động


Một thử thách mới vừa đặt ra, hãy tiếp tục tham gia thử thách mới và giành chiến thắng!

Dùng để điều khiển


The world turns just for you, but you have many obstacles to overcome. Collect the stars to finish the level.
Chỉ dẫn:
Arrow keys Left / Right- Move.
Arrow Up- Jump.
Space bar- Restart.
Thế Giới Biến Chỉ Cho Bạn, Nhưng Bạn Có Nhiều Trở Ngại Phải Vượt Qua.
The world turns just for you, but you have many obstacles to overcome. Collect the stars to finish the level.
Collect all the stars on your journey to small planets .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất