Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Santa VS. Jack

Tags: hanh dong, thể thao, bắn súng


Help Santa deliver as many fancy dress costumes as possible before the time runs out Arrow key left- Move left. Arrow key right- Move right. Arrow key up- Fly higher. Arrow key down- Fly lower. Left mouse button- Fire a present.
Giúp Santa Cung Cấp Trang Phục ăn Mặc Như Nhiều Người ưa Thích Nhất Có Thể Trước Khi Thời Gian Chạy Ra Ngoài
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất