Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Săn bắn tỉa

Tags: hanh dong, danh nhau, ban sung, sniper, bắn tỉa, cây gậy, chữa cháy, chụp hình, hành động, thể thao, bắn súng


GAME SĂN BẮN TỈA  BẠN ĐÃ TỪNG ĐÓNG VAI LÀ NHỮNG TAY BẮN TỈA. NHIỆM VỤ CỦA BẠN LÀ TÌM RA NHỮNG NGƯỜI BẮN TỈA NHƯ THẾ VÀ TẤN CÔNG HỌ.MỘT TỰA GAME FLASH HÀNH ĐỘNG NHẮM BẮN TRÊN VUIGAME

Bạn đã từng đóng vai là những tay bắn tỉa. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra những người bắn tỉa như thế và tấn công họ.

Dùng chơi game


Spot all the black stickmen and zoom in and snipe them out of each new scene. Use mouse to aim ans shoot.
Phát Hiện Tất Cả Các Stickmen đen Và Phóng To Và Snipe Của Mỗi Cảnh Mới .
Spot all the black stickmen and zoom in and snipe them out of each new scene.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất