Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Race To Kill

Tags: hanh dong, dua xe, chướng ngại vật, hành động, lái xe, thu thập, xe hơi, thể thao, đua xe


You are a hired skilled driver brought in to blow up the enemies base. Race to set off the bomb while avoiding the SWAT team. Up Arrow Key - Accelerate. Left / Right Arrow Keys - Turn. Down Arrow Key - Brake . Reverse.
Bạn Là Một Lái Xe Có Tay Nghề Làm Thuê Mang Lại Cho Nổ Tung Căn Cứ Kẻ Thù .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất