Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game RS Tower Defence

Tags: hanh dong, xe mô tô, cô tiên, tên lửa, ô tô, thăng bằng, khủng bố, chế nhạo, trượt ván, bảo vệ, hành động, quốc phòng, phòng thủ


Place the turrets in the best spots possible. Multiple map layouts to choose from to make it harder. Use mouse to interact.
Place the turrets in the best spots possible. Multiple map layouts to choose from to make it harder.
Chỉ dẫn:
Dùng chuột để điều khiển.
đặt Turrets Trong Những điểm Tốt Nhất Có Thể .
Place the turrets in the best spots possible. Multiple map layouts to choose from to make it harder.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất