Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)
 

Game Quán ăn Salad

Tags: bạn gái, nấu Ăn, bán hàng


RẤT NHIỀU THỰC KHÁCH ĐANG CHỜ ĐỢI ĐỂ ĐƯỢC THƯỞNG THỨC NHỮNG MÓN SALAD CỦA QUÁN, BẠN HÃY NHANH CHÓNG ĐÁP ỨNG TRƯỚC KHI KHÁCH HẾT KIÊN NHẪN. CHÚ Ý THU TIỀN KHI KHÁCH ĂN XONG ĐỂ NHƯỜNG CHỖ CHO NGƯỜI MỚI BẠN NHÉ.ĐÂY LÀ MỘT TRÒ CHƠI GAME FLASH VỀ THỂ LOẠI NẤU ĂN ĐƯỢC CÁC BẠN GÁI YÊU THÍCH TẠI GAMEVH.COM.

Rất nhiều thực khách đang chờ đợi để được thưởng thức những món salad của quán, bạn hãy nhanh chóng đáp ứng trước khi khách hết kiên nhẫn. Chú ý thu tiền khi khách ăn xong để nhường chỗ cho người mới bạn nhé.

Dùng  chơi game.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất