Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Pyroblossom

Tags: hanh dong, danh nhau, bắn em lên, chữa cháy, hành động, máy bay


A trippy vertical shooter with manic gameplay and unique visual style. Use arrow keys to move. Space bar to shoot.
Một Game Bắn Súng Theo Chiều Dọc Trippy Hưng Gameplay Và Phong Cách Hình ảnh độc đáo .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất