Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Pitching Game

Tags: mouse skill, đánh nhau, nảy bật, chạy trốn, đường phố, nhà hàng, trượt tuyết, siêu nhân, đi bàn, bóng chày, thể thao, hành động


Pick a professional baseball team then try to hit the 10 balls by swinging the bat. You can control the speed of the ball as well as choose your own bat. Good luck with the pitching machine! Mouse - To interact.
Chọn Một đội Bóng Chày Chuyên Nghiệp Sau đó Cố Gắng để đạt 10 Quả Bóng Bằng Swinging Những Dơi .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất