Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Phineas và Ferb rừng nhiệt đới

Tags: phiêu lưu, đi cảnh, hành động


ĐÂY LẢ MỘT TRONG NHỮNG TRÒ CHƠI GAME FLASH VỀ THỂ LOẠI GAME PHIÊU LƯU ĐI CẢNH KHÁ HAY CỦA TRANG GAMEVH.COM. PHINEAS VÀ FERB PHIÊU LƯU TRONG KHU RỪNG RẬM NHIỆT ĐỚI, PHINEAS VÀ FERB ĐỐI MẶT VỚI HÀNG TRĂM CÁ SẤU, NHỮNG CON THÚ HUNG TỢN VÀ NHỮNG HIỂM HỌA TRONG RỪNG RẬM.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất