Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Ninja ếch

Tags: đánh nhau, hành động


GIÚP KAERU, MỘT HOÀNG TỬ BỊ BIẾN THÀNH ẾCH VƯỢT QUA NHIỀU CỬA ẢI VỚI NHỮNG CẠM BẪY CHẾT NGƯỜI ĐỂ THU THẬP NHỮNG VIÊN ĐÁ QUÝ CHỨA PHÉP THUẬT ĐỂ PHÁ VỠ LỜI NGUYỀN CỦA TÊN PHÙ THỦY, TRẢ LẠI HÌNH HÀI CON NGƯỜI CHO CHÍNH MÌNH.ĐÂY LÀ MỘT TRÒ CHƠI GAME FLASH VỀ THỂ LOẠI GAME HÀNH ĐỘNG ĐÁNH VÕ ĐƯỢC NHIỀU BẠN CHƠI TRONG GAMEVH.COM.

Giúp Kaeru, một hoàng tử bị biến thành ếch vượt qua nhiều cửa ải với những cạm bẫy chết người để thu thập những viên đá quý chứa phép thuật để phá vỡ lời nguyền của tên phù thủy, trả lại hình hài con người cho chính mình.

Dùng  điều khiển Ninja.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất