Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Metal Slug Stick

Tags: hanh dong, tấn công, mạo hiểm, ô tô, băng giá, trang phục, kinh dị, xe tải, tàu thuyền, bắn em lên, cây gậy, hành động


This is a very cool metal-slug kind of stick game with cool weapons to blast your enemies and exciting action as expected from a stickman. Have fun! Arrows - Move. Ctrl - Fire. Shift - Jump. Space - Grenades. Caps - Warps out of the wall if stuck.
đây Là Một Loại Kim Loại Sâm Rất Mát Mẻ Của Thanh Trò Chơi Với Vũ Khí Mát Mẻ để Blast Kẻ Thù Của Bạn Và Hành động Thú Vị Như Mong đợi Từ Một Stickman.
A platform stickman game with tons of different weapons: guns, grenades and flame throwers.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất