Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Maths power

Tags: giả lập, súng đạn, tên lửa, trực thăng, đường phố, tìm và diệt, mạo hiểm, nảy bật, bổ sung, câu đố, giáo dục, toán học, thiếu nhi, trẻ em, chơi mà học


This is a game that has 10 stages,wherein you have to choose the numbers to get the required end result. The game starts off simply with additions and subtractions, but remains fairly easy to complete. when you reach the 10th stage, there are more calculations to do, and it becomes that much more difficult, as the game has to be completed within the stipulated time.
Chỉ dẫn:
Use mouse to interact.
đây Là Một Trò Chơi Mà Có 10 Giai đoạn , Trong đó Bạn Phải Chọn Những Con Số để Có được Kết Quả Cuối Cùng Cần Thiết .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất