Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Man Rợ Bob

Tags: vẽ tranh, trái cây, súng đạn, trí nhớ, đi bàn, đường phố, bong bóng, ô tô, chiến đấu, chữa cháy, giết chết, hành động, đánh bại em, beat **em up, giết chóc, chuyển cảnh, phiêu lưu, đi cảnh


HÃY TIÊU DIỆT KẺ ĐỊCH VÀ THU THẬP TIỀN NÀO!
BẠN LÀ MỘT KẺ TÀN BẠO KHÁT MÁU. BẠN ĐANG QUYẾT ĐỊNH CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI KHÁC. BẠN Ở MỘT NƠI MÀ SỨC MẠNH LÀ TẤT CẢ. (GAME KHÁ NẶNG)ĐÂY LÀ MỘT TRÒ CHƠI GAME FLASH VỀ THỂ LOẠI ĐẤU VÕ HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC NHIỀU BẠN CHƠI TRONG GAMEVH.COM.

Bạn là một kẻ tàn bạo khát máu. Bạn đang quyết định cuộc sống của người khác. Bạn ở một nơi mà sức mạnh là tất cả. (game khá nặng)

di chuyển, "J" tấn công, "K" nhẩy, "L" thủ.


Bạn là một kẻ tàn bạo khát máu. Bạn đang quyết định cuộc sống của người khác. Bạn ở một nơi mà sức mạnh là tất cả!
Chỉ dẫn:
di chuyển, "J" tấn công, "K" nhẩy, "L" thủ.
Bob Man Rợ được Làm Lại Với đồ Họa Mới .
Barbarian Bob gets a remake with new graphics. Use your sword to cut down your foes!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất