Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game London Minicab

Tags: dua xe, tìm đường, bắn tỉa, chế nhạo, đường phố, siêu nhân, tấn công, trực thăng, ô tô, lái xe, thể thao, đua xe


It's your first day on the job as a Minicab driver, in the great city of London. You have to modes to choose from, you can play it steady and see how much wealth you can gather over a long period of time? Or you can play the quick five minute version and see if you can gather more wealth than any one else around the world. Both modes come with high score feature. Up Arrow Key - Accelerate. Left / Right Arrow Keys - Direction. Down Arrow Key - Reverse.
It's your first day on the job as a Minicab driver, in the great city of London. You have to modes to choose from, you can play it steady and see how much wealth you can gather over a long period of time? Or you can play the quick five minute version and see if you can gather more wealth than any one else around the world. Both modes come with high score feature.
Chỉ dẫn:
Instructions are in the game
đó Là Ngày đầu Tiên Của Bạn Trong Công Việc Như Một Trình điều Khiển Xe Tắc Xi Nhỏ , Tại Thành Phố Lớn Của London .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất