Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game License Quest

Tags: dua xe, chướng ngại vật, lái xe, xe hơi, thể thao, đua xe


Float on your hoverboard and dodge rocks while nabbing the nuclear cells to give you power. Up Arrow Key - Accelerate. Left Arrow Key - Move Left. Right Arrow Key - Move Right. Down Arrow Key - Slow Down.
Nổi Trên Hoverboard Của Bạn Và Dodge đá Trong Khi Nabbing Các Tế Bào Hạt Nhân để Cung Cấp Cho Bạn Sức Mạnh .
Float on your hoverboard and dodge rocks while nabbing the nuclear cells to give you power.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất