Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Jetspeed

Tags: hanh dong, ban sung, tìm đường, giáng sinh, tương tác, thăng bằng, tên lửa, trí nhớ, đánh nhau, nhà hàng, chụp hình, hành động, máy bay


Avoid traffic as you seek out and destroy the trucks. Keep a low profile, so be careful not to alert any assault drones. Use arrow keys to move and space bar to shoot.
Avoid traffic as you seek out and destroy the trucks. Keep a low profile, so be careful not to alert any assault drones.
Chỉ dẫn:
Use arrow keys to move and space bar to shoot.
Tránh Giao Thông Như Bạn Tìm Kiếm Và Tiêu Diệt Các Xe Tải .
Avoid traffic as you seek out and destroy the trucks. Keep a low profile, so be careful not to alert any assault drones.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất