Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Hoverbot Arena

Tags: hanh dong, ban sung, đường phố, nhà hàng, giải cứu, kinh dị, siêu nhân, tương tác, súng đạn, tìm và diệt, hành động, robot


A fast-paced shooter with multiple mission objectives and bosses. It's a lot of fun to bounce around between the walls while blasting everything in sight! use arrow keys to move and mouse to aim and shoot.
A fast-paced shooter with multiple mission objectives and bosses. It's a lot of fun to bounce around between the walls while blasting everything in sight!
Chỉ dẫn:
use arrow keys to move and mouse to aim and shoot.
Một Game Bắn Súng Nhịp độ Nhanh Với Nhiều Mục Tiêu Nhiệm Vụ Và Tên Trùm.
Take control of your hover bot and reduce your enemy into a pile of rubble. Two modes of play: Objective Mode and Survival Mode.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất