Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Hiệp sĩ thây ma

Tags: chiến đấu, hành động, máu me, thanh kiếm, zombie, đánh nhau


TRONG NHIỀU THẾ KỶ, CÁC TEMPLAR ĐÃ PHỤC VỤ NHƯ NHỮNG NGƯỜI BẢO VỆ CHO GALENMAR. SỰ THÀNH THẠO TRONG NGHỆ THUẬT CHIẾN ĐẤU VÀ PHÉP THUẬT ĐÃ GIÚP HỌ CHỐNG LẠI BỌN MA QUỶ ĐE DỌA TỚI VÙNG ĐẤT. TUY NHIÊN, THẾ LỰC CỦA QUỶ NGÀY LỚN DẦN, VÙNG ĐẤT HÒA BÌNH ĐÃ RƠI VÀO CHIẾN TRANH VÀ HỖN LOẠN. CÁC TEMPLAR MỘT LẦN NỮA ĐƯỢC TRIỆU HỒI, NHƯNG SỰ THỐI NÁT ĐÃ LAN RỘNG. VÀ VÌ VẬY, TRONG TRẬN MORHOTH LAD, CÁC TEMPLAR ĐÃ BỊ PHẢN BỘI. HỌ ĐÃ BỊ HỦY DIỆT TRONG TAY CỦA LOÀI QUỶ DỮ. MỘT TEMPLAR NHẬN RA SỰ PHẢN BỘI NÀY BIẾN THÀNH MỘT THÂY MA VÀ TUYÊN BỐ SẼ TRẢ THÙ CHO NHỮNG ANH EM CỦA MÌNH...

Trong nhiều thế kỷ, các Templar đã phục vụ như những người bảo vệ cho Galenmar. Sự thành thạo trong nghệ thuật chiến đấu và phép thuật đã giúp họ chống lại bọn ma quỷ đe dọa tới vùng đất. Tuy nhiên, thế lực của quỷ ngày lớn dần, vùng đất hòa bình đã rơi vào chiến tranh và hỗn loạn. Các Templar một lần nữa được triệu hồi, nhưng sự thối nát đã lan rộng. Và vì vậy, trong trận Morhoth Lad, các Templar đã bị phản bội. Họ đã bị hủy diệt trong tay của loài quỷ dữ. Một Templar nhận ra sự phản bội này biến thành một thây ma và tuyên bố sẽ trả thù cho những anh em của mình...

Dùng  di chuyển,  thủ,  tấn công,  thi triển kỹ năng, ~ chọn kỹ năng.


Rpg Beat'em Lên Trò Chơi.
Betrayed by the king, your quest is to avenge your death and the death of your men. Customize your character by equipping armors, shields, swords and special skills, and then go into battle. Enemies include human knights, elves, orcs, ogres, undead, demons, treants and lizardmen.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất