Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Hanna Christmas Punch

Tags: hanh dong, danh nhau, chiến đấu, giáng sinh, hành động, chiến thuật


Its like Mike Tyson's Punch out, but with elf versions of real people. ASW to punch left hand. LKI to punch right hand. Space bar to block. JD to whoopass.
Nó Giống Như Mike Tyson đấm Ra , Nhưng Với Các Phiên Bản Tinh Của Những Người Thật .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất