Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Hang Man Extreme

Tags: hanh dong, ma quỷ, mạo hiểm, nhà hàng, đánh bom, thanh kiếm, tên lửa, quân đội, tìm và diệt, giết chết, hành động, bạn gái, nấu ăn


Answer correctly or the stick man will die. Don't worry he won't be hung but instead there are a lot ways for him to die. Use your keyboard to type the answer.
Answer correctly or the stick man will die. Don't worry he won't be hung but instead there are a lot ways for him to die.
Chỉ dẫn:
Use your keyboard to type the answer.
Trả Lời Một Cách Chính Xác Hoặc Người đàn ông Thanh Sẽ Chết .
Try to solve the riddle before time runs out or you meet your death.
Answer correctly or the stick man will die. Dont worry he wont be hung but instead there are a lot ways for him to die.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất