Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Halloween Flying Witch

Tags: mặt trăng, phù thủy, quái vật, tên lửa, thu thập, đang bay, hành động, phiêu lưu


Make the witch to catch all the flying objects and earn score. Avoid contacting the missle to save life. You will lose a life if you hit the building and the clouds. Use arrow keys to move.
Làm Cho Phù Thủy để Bắt Tất Cả Các đối Tượng Bay Và Kiếm được điểm Số .
Make the witch to catch all the flying objects and earn score. Avoid contacting the missle to save life. You will lose a life if you hit the building and the clouds.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất