Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Guitar Man

Tags: hanh dong, âm nhạc, thể thao, bắn súng


Fly through the air on your guitar screaming at monsters to make them go away. How long can you live Use Mouse to interact.
Bay Trên Guitar Của Bạn Thông Qua Bầu Trời Bắn Kẻ Thù Với Miệng Của Bạn!
Bay Qua Không Khí Guitar Của Bạn La Hét Lúc Quái Vật để Làm Chúng Biến Mất .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất