Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Golden Avenger

Tags: hanh dong, danh nhau, street fighting, tàu thuyền, thăng bằng, đường phố, bán hàng, trượt ván, giáng sinh, nhà hàng, hành động, phiêu lưu


Slice and dice your way as you continue to defeat all the enemies that appear on the screen. WASD keys to move. Space bar to attack.
Fight against baddies in this street fighter-like game. W, A, S, D - Move. J - Attack. K - Jump. L - Charge.
Guide your ship through space, destroy all the enemies and pick up powerups to help you on your way. Use arrow keys to move and crtl key to shoot.
Hướng Dẫn Tàu Của Bạn Thông Qua Không Gian , Tiêu Diệt Tất Cả Các Kẻ Thù Và Nhận Powerups để Giúp Bạn Trên Con đường Của Bạn .
Guide your ship through space, destroy all the enemies and pick up powerups to help you on your way.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất