Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Go Go Diet

Tags: tương tác, trí nhớ, giáng sinh, mạo hiểm, ma quỷ, đánh nhau, đường phố, trượt tuyết, bạn gái, cô gái, hành động


run and avoid food not to put on weight. Tap the Left and Right Arrow Keys to run. Use the Up and Down Arrow Keys to move.
Tap the left and right arrows to run and avoid food not to put on weight. Arrow key Left/Right- Tap repeatedly to run. Arrow key Up- Move Left. Arrow key Down- Move Right.
Tap the left and right arrows to run and avoid food not to put on weight.

Bấm Mũi Tên Trái Và Phải để Chạy Và Tránh Những Thực Phẩm Không đưa Vào Cân.
Chạy Và Tránh Những Thực Phẩm Không Tăng Cân .
run and avoid food not to put on weight.
Tap the left and right arrows to run and avoid food not to put on weight.
run and avoid food not to put on weight.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất