Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Giáng Sinh ám ảnh Của Casper

Tags: hanh dong, mouse skill, giải cứu, trực thăng, xếp hình, băng giá, đường phố, trang phục, quân đội, giáng sinh, hành động, con ma, sử dụng chuột, kinh điển, nhanh tay


BẠN HÃY NHẬP VAI CASPER VÀ NGĂN CHẶN 3 NGƯỜI CHÚ CỦA MÌNH DỌA NẠT NGƯỜI KHÁC, ĐẶC BIỆT LÀ HOLLY.
Help Casper stop his three uncles from scaring your friend Holly! Try to find and use an object that seems to prevent one of the ghosts from appearing. Use mouse to interact.
Help Casper stop his three uncles from scaring your friend Holly! Try to find and use an object that seems to prevent one of the ghosts from appearing.
Chỉ dẫn:
Use mouse to interact.
Giúp Casper Ngừng Chú Bác Ba Của ông Sợ Holly Bạn Bè Của Bạn !
Help Casper stop his three uncles from scaring your friend Holly! Try to find and use an object that seems to prevent one of the ghosts from appearing.
Help Casper stop his three uncles from scaring your friend Holly! Try to find and use an object that seems to prevent one of the ghosts from appearing.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất