Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game bắn súng

Tags: hanh dong, danh nhau, bắn em up, bên di chuyển, chữa cháy, giết chết, hành động, thể thao, bắn súng


NỘI DUNG: ĐÁNH NHAU
Survive as you blast away the enemies coming at you. Earn money to upgrade a variety of weapons. A - Move Left. D - Move Right. W - Jump. Mouse - Aim / Shoot. Spacebar - Selection Menu.
Tồn Tại Khi Bạn Tiêu Diệt Những Kẻ Thù đến Lúc Bạn .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất