Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game áo Giáp Anh Hùng Thoát

Tags: chạy trốn, quái vật, robot, thiếu nhi, trẻ em, siêu nhân


áo Giáp Anh Hùng đã Lẻn Vào Căn Cứ Của Con Quái Vật Và Một Số Kho Báu Stealed Từ đó.
Armor Hero has sneaked into the monsters base and stealed some treasure from there. But unfortunately, he is detected by the monster guard. Could he escape?
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất

---