Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Zomblower

Tags: câu đố, chụp hình, hành động, trở ngại, zombie, kinh điển, trí tuệ


Ném Lựu đạn Của Bạn Vừa Phải để Thổi Lên Những Thây Ma , Nhưng Không Phải Là Những Người Ngoài Cuộc Vô Tội.
Blow up the zombies with your grenades and other weapons.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất