Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Xếp hình 12

Tags: xếp hình, thiếu nhi, trẻ em


Để xem ai có được điểm số cao nhất trong trò chơi đơn giản này nhé, hãy ghi điểm bằng cách đổi chỗ 2 hình gần nhau để xếp được ít nhất 3 ô giống nhau theo hàng hoặc cột...

Dùng chơi game.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất