Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Wrath Of The Empire

Tags: hanh dong, chụp hình, hành động, máy bay, shoot em up, thể thao, bắn súng


Kill all your enemies and survive for as long as you can. W, A, S, D / Arrow Keys - Move. Mouse - Aim / Shoot. Spacebar - Missile.
Giết Tất Cả Kẻ Thù Của Bạn Và Tồn Tại Càng Lâu Càng Tốt.
Kill all your enemies and survive for as long as you can.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất