Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game World Cup Breakout 2010

Tags: da bong, bị trả lại, bóng đá, thể thao


World Cup Breakout 2010 is a classic Break Out type of game but now with the opportunity to become world champion of soccer 2010. Attack your opponents with the ball and score a goal to proceed to the next match. This game is played with mouse only.
Cúp Thế Giới đột Phá Năm 2010 Là Một đột Phá Cổ điển Ra Loại Trò Chơi Nhưng Bây Giờ Có Cơ Hội để Trở Thành Nhà Vô địch Thế Giới Bóng đá Năm 2010.
World Cup Breakout 2010 is a classic Break Out type of game but now with the opportunity to become world champion of soccer 2010. Attack your opponents with the ball and score a goal to proceed to the next match.
Pick your country and beat and smash your opponents to win the ultimate prize.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất