Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Whack A Snack

Tags: mouse skill, nhà hàng, xếp hình, đường phố, bóng bay, chạy trốn, trái cây, bán hàng, giáo dục, thiếu nhi, trẻ em


Collect all ingredients needed on each round. This game is played with mouse only.
Collect enough ingredients for your dish. Use mouse to control the game.
Collect enough ingredients for your dish.
Chỉ dẫn:
Use mouse to control the game.
Thu Thập Tất Cả Các Thành Phần Cần Thiết Trên Mỗi Vòng .
Thu Thập Nguyên Liệu đủ Cho Món ăn Của Bạn .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất